• Stephanie

Förenklad träningsterminologi del 1 – Konsekvenser

När vi pratar om träning och beteende är det väldigt lätt att missförstånd uppstår. När det översätts till verkliga livet och faktisk träning kan missförstådd information i bästa fall leda till att vi inte uppnår resultaten vi önskar, eller i värsta fall till mindre trevliga upplevelser för både tränare och djur.

Ett sätt att förhindra detta är genom att helt enkelt prata samma språk då vi diskuterar beteende! Nu menar jag inte Svenska eller Engelska, utan jag syftar på att använda korrekt träningsterminologi; att prata ”beteendianska”! Det är lite jobbigt att förstå sig på nya termer för vissa, och det är fullt förståeligt. Det är dock inte särskilt många du behöver lära dig, och den lilla ansträngningen kommer att ge mycket i längden, tro mig!


Blir du lika förskräckt som Leslie när du hör konstiga facktermer? Lugn!

En viktig del av träningsterminologin är de olika konsekvenserna ett beteende kan ha. En konsekvens är vad som helst som händer som följd av ett beteende, och det är konsekvensen som påverkar om beteendet kommer upprepas eller inte. Det finns fyra olika sorters konsekvenser, och har du koll på dessa termer är du på god väg, eftersom dessa styr mer eller mindre allt vi gör, ibland väldigt subtilt, och ibland mindre subtilt!

En av dessa typer av konsekvenser kallas för positiv förstärkning; en term de flesta av er nog har hört tidigare! Så vad betyder det egentligen?

Positiv förstärkning beskriver en konsekvens där någonting läggs till, som ökar sannolikheten för att ett beteende kommer att upprepas mer i framtiden. Papegojan kliver upp på handen när du sträcker fram den -> Papegojan får en mumsig godis -> sannolikheten ökar att papegojan kliver upp på handen nästa gång du ber hen. Vi gör något, det lönar sig, så vi vill göra det igen. Rätt simpelt!


Geten Ozzy har lärt sig hoppa upp på stubben med hjälp utav positiv förstärkning – en liten bit getpellets!

…Men sen blir det lite klurigare. Vi har tre konsekvenser till. Förutom positiv förstärkning finns även negativ förstärkning, positiv bestraffning och negativ bestraffning. …Va? Det som tenderar att förvirra folk här är användningen av ”positiv” och ”negativ”. Hur kan en bestraffning vara positiv och en förstärkare negativ!? Frukta icke; jag skall förklara!


Det är så att när det gäller inlärning och beteende så har positiv och negativ INGENTING att göra med huruvida något är bra eller inte. Ingenting. Istället används de för att beskriva om något läggs till, eller om något tas bort. Om något adderas (+) eller subtraheras (-). Inget mer, inget mindre! I exemplet ovan förstärkning lades det till ett solrosfrö, därför kallas det positiv förstärkning. Positiv = Något läggs till Negativ = Något tas bort   När vi sedan vet om det är något som läggs till eller tas bort, vill vi också veta vilken effekt det här har på beteendet vi försöker påverka. Här används orden förstärkning och bestraffning.

En förstärkare är något som får ett beteende att förekomma mer, en bestraffare är något som får ett beteende att förekomma mindre. Rätt simpelt, so far! Låt oss nu sätta ihop dessa termer till de fyra olika konsekvenserna:

Positiv förstärkning: Något läggs till som får ett beteende att förekomma mer Negativ förstärkning: Något tas bort som får ett beteende att förekomma mer Positiv bestraffning: Något läggs till som får ett beteende att förekomma mindre Negativ bestraffning: Något tas bort som får ett beteende att förekomma mindre


De här loripapegojorna har lärt sig att flyga till speciells grenar med hjälp utav positiv förstärkning – de vet att det leder till smaskig nektar ur en spruta! Det gör att de enkelt kan fås att gå in eller ut utan att behöva jagas runt om de till exempel skulle behöva stängas in, och gör dessutom att alla individer enkelt kan räknas in varje dag, även om de bor i en gigantisk voljär med mycket växtlighet att gömma sig bland. 🙂

Vi har redan ett konkret exempel på positiv förstärkning ovan, så låt oss kika på de andra tre konsekvenserna!

Ett exempel på positiv bestraffning skulle kunna vara att rycka hunden I kopplet när den drar. Du lägger till något aversivt (oönskat, obehagligt) för att få beteendet att förekomma mindre. Negativ förstärkning skulle kunna vara att få dina undulater att flyga in I sin bur genom att jaga runt dem med en handduk. När fåglarna till sist går in i buren igen upphör jagandet och handduken tas bort. Nästa gång du börjar jaga runt dem kommer de troligtvis flyga in I buren ännu snabbare, dvs beteendet förekommer mer eftersom de vet att det jobbiga upphör då. Ett exempel på negativ bestraffning kan vara att sluta leka, resa dig upp och gå iväg när din valp biter dig I handen. Genom att ta bort något valpen gillar (ditt sällskap och din uppmärksamhet) så kommer beteendet (lekbitandet) att minska, eftersom valpen vill ha kvar det roliga (dig!). Ett annat klassiskt exempel är att ta bort friheten att gå ut och leka med vänner om ditt barn inte städar sitt rum, för att få hen att städa när du ber om det.

Det viktiga i den här baletten är att komma ihåg att det aldrig är DU som bestämmer om en konsekvens är en förstärkare eller en bestraffare för ditt djur – det är ditt djur som gör det! Mången fågelägare som försökt få sin papegoja att vara tyst genom att skrika på den i frustration, men istället fått en överlycklig goja som skriker ännu högre i förtjusning över all uppmärksamhet vet detta. Kel kan användas som förstärkare – men om hunden är obekväm med beröring kommer du inte se någon ökning av beteendet i fråga – kelet fungerar då inte som en förstärkare. Det vi avser som bestraffningar är inte alltid bestraffningar, och det vi avser som förstärkare är inte alltid förstärkare – det är djuret som avgör, och vi ser vad som är vad genom att iaktta effekten det har på beteendet vi försöker påverka och genom att helatiden läsa av våra djurs kroppsspråk.

Här fungerar kel definitivt som en positiv förstärkare för Echo och Eris. Uppfluffad huvud- och nackfjädrar, nerböjd nacke och halvstängda ögon är en papegojas sätt att säga ”Aaah, ja, precis där!”

Att ta reda på vilken av de här konsekvenserna som ”matar” ett visst beteende kan ge oss väldigt viktig information rörande våra djurs välmående. Vi vet att om vi i så stor mån som möjligt beter oss för att få/uppnå något önskat/trevligt, i motsats till att bete oss för att undkomma något avserivt/oönskat, då mår vi som bäst, både vi människor och övriga djur. Flyttar sig hunden för att du petar på den och den vill att trycket från din hand ska upphöra (negativ förstärkning) eller flyttar den sig för att du lärt den att det händer trevliga saker om den går undan när du ber den? Samma beteende men med helt olika mål i sikte. I vilket fall tror du hunden har det trevligast? Hur påverkar det ert förhållande?

Alla konsekvenser är inte skapta lika. Positiv bestraffning och negativ förstärkning fungerar visserligen, men de är svåra att tillämpa korrekt och bär ofta med sig många oönskade bieffekter som kan vara förödande både för djurets välmående och för förhållandet mellan människa och djur. Som tur är har vi en hel uppsjö av andra – trevligare – alternativ att använda oss utav! Mer om detta i senare inlägg. 🙂

Hoppas det här gjorde det enklare att förstå sig på den positiva/negativa djungeln, och att det gjorde din ”beteendianska” lite mer flytande. Tack för mig, och kom ihåg att vilka konsekvenser vi använder oss utav har stora konsekvenser! /Steph

Senaste inlägg

Visa alla